INFORMASJON UTSTILLARAR

Informasjon om OSMESSA
    20-21. september 2014

Nore Neset Aktivitetshus har i samband med Nore Neset Dagane 2014 gleda av å innby til OSMESSA.
OSMESSA 2014 har følgande tema:

VERKTØY, BIL og BÅT   – AKTIV FRITID/VELVÆRE   –  HUS og HAGE

KUNST , MAT og HANDVERK

Åpningstider
Lørdag                     kl: 10.00 – 17.00
Søndag                     kl: 11.00 – 16.00

Torvmyrhallen i Nore Neset Aktivitethus
Idrettshallen på Nore Neset er på1075 m2. Vi har god uteplass til deltakarar som av branntekniske årsaker må stå ute.
Kultursalen vår blir brukt som kafe/restaurant under Nore Neset Dagane men vi vil og ha messekiosk i hallen.
Standard salgsstand: 3×3 meter (9 kvm)
Standard dybde er 3m.

Prisen gjeld standleige for begge dagar.

 

BARNAS BRUKTMARKED          GRATIS STAND!

HOBBYUTSTILLAR:                      Salgsstand          kr.  1000,-  inkl. mva

NÆRINGSDRIVANDE:                  Salgsstand          kr.  2500,-  eks. mva

BRUKTSTAND PRIVATE:               Salgsstand          kr.    500,- ink.mva

Utestand                                                                  kr.  2500,- eks.mva pr. stand

 

Innredning av stand
2 bord og 2 stolar er inkludert i prisen.
Bordstørrelse 0,45 x 120 cm  (totalt 0.90 x 120 cm bordplate)

Duker kan leigast for kr. 50,- pr. duk for heile messa.  Fra arrangørens side vil det ikkje bli satt opp meir lettvegger eller «båser» mellom standene enn høgst nødvendig og vi ber om at dette ikkje vert brukt dels grunna branntekniske hensyn. Vi ønskjer at messa skal vera oversikteleg for publikum.

Plassering av stand
Om utstillarar ønskjer veggplass kan det noterast i påmeldinga. Dette vil så langt som det er praktisk mogleg bli tatt hensyn til.
Har utstillinga høgde over 180 cm. ønskjer vi høgdemål på utstillinga med tanke på plassering.

 

Kåring av beste stand
Vi vil i år ha kåring av beste stand.
Følgande vert vektlagd:
Oppbygging av stand, kvalitet på vare utvalg, service på stand.
Vi oppfordrar alle utstillarane til å gjera sitt beste for å vinna utmerkinga.
 Påmelding
til post@snna.no  eller til tlf. 56 57 41 10 / 95 92 50 84