REGLEMENT


MESSEREGLEMENT OSMESSA

Påmelding og betaling

 

• Invitasjon til messa vert gjort ved annonsering  i lokalavisa og via nett.

Påmelding kan og sendast til post@snna.no eller til 56 57 41 10/ 95 92 50 84.

• Etter påmelding vert det sendt ut informasjon om avtalt standleige og eventuelle tillegg.    Betaling må vera gjort innan fristen som er satt og deltaking er då bindande. Bekreftelse vert sendt ut etter registrert betaling.

• Dersom frist for fakturert beløp ikke vert betalt i tide vil plassen bli tildelt  andre utstillarar.

• Faktura vil bli sendt ut etter påmelding og skal betalast innan fristen.


Produkter og plasstildeling

• I tillegg til kvalitet på produkta, ønskjer vi å få vist fram mangfold på messa.

• Det er ikkje tillatt å selja eigne lodd under messa.

• Det er ikkje tillatt å dela ut reklamemateriell og liknande som ikke refererer seg til
varene som vert seld på messa.

• Vi  vil vektleggja produkter som trekk kundegrupper frå begge kjønn.

Ansvarsforhold

• Standplassen skal vera åpen og betjent når messa åpnar for publikum kl 10.00 på lørdag og kl 11.00 på søndag og være tilgjengeleg for publikum under messas åpningstid.

• Ingen av utstillane skal starta nedpakking av standen før messa stenger kl. 16.00    på søndag.

• Arrangørane sørger for reinhald av innendørs publikumsgongar.
Reinhald av standplass er utstillars ansvar.

• Arrangøren skal sørga for vanleg vakthald på dag/kveld. Utstillarane må sjølv sørga for å     dekke nødvendige forsikringar av eigne varer og utstyr.

• Når messa er ferdig skal standen leverast ryddig og fri for søppel, dekorasjonar, spiker og   liknande. Utleverte saker frå arrangøren (navneskilt,  nummerskilt, dukar, osv.) skal        leggast  att på stand eller leverast inn når utstillar forlet lokalet.

• Utstillar er ansvarleg for eventuelle skader utover vanleg slitasje, og kan bli        halden økonomisk  ansvarleg for utbetring av skader eller erstatning av utstyr.

 

Utstyr på stand

• Strøm kan brukast utan ekstra kostnader, men utstillar må sjølv sørge    for skjøyteledninger som skal  teipast forsvarleg til gulvet.

• Dukar kan  leigast for kr. 50,- pr. duk (begrensa antall).

• Utstillar er ansvarleg for å merka standen tydeleg med utleverte nummerskilt.